Европейская Консалтинговая Группа технический анализ

Banca Japoniei este banca centrală a Țării Soarelui Răsare. Este responsabil pentru toate activitățile comerciale și bancare din stat și joacă un rol important în conducerea și controlul economiei. Pentru a înțelege rolul și semnificația acestuia pentru sistemul financiar japonez, este important să-i cunoaștem istoria și responsabilitățile.

Banca Japoniei: urmărim istoria

Banca Japoniei a fost fondată în 1882 ca bancă comercială deținută de stat. El a fost responsabil pentru furnizarea de servicii bancare guvernului, precum și pentru efectuarea operațiunilor de credit și împrumut.

În 1897 a devenit banca centrală și a fost responsabilă de supravegherea și gestionarea finanțelor publice. În 1945, a fost reorganizat și pus sub controlul guvernului japonez. De atunci, furnizează servicii bancare sectorului public și servicii de plată băncilor și instituțiilor financiare.

În 1997, Banca Japoniei a fost plasată sub controlul Ministerului de Finanțe japonez. De atunci, el este responsabil cu menținerea stabilității și securității piețelor financiare, precum și cu supravegherea sistemului bancar și financiar al țării. El este, de asemenea, responsabil de politica monetară a Japoniei și de managementul ratei dobânzii.

Banca Japoniei: responsabilități și funcții

1Banca Japoniei are multe responsabilități pentru a menține economia japoneză într-o formă bună. Controlează inflația, menține ratele dobânzilor stabile și asigură funcționarea corectă a piețelor financiare.

Este implicat și în gestionarea datoriei naționale și a monedei țării. În plus, el este responsabil pentru protejarea investitorilor și reglementarea pieței financiare.

Banca Japoniei este, de asemenea, responsabilă cu gestionarea rezervelor internaționale și a schimburilor valutare ale băncilor locale. Acest lucru asigură menținerea ratelor de schimb valutar și disponibilitățile de schimb valutar în condițiile potrivite. Dacă este necesar, poate interveni și pe piața valutară pentru a stabiliza yenul.

În cele din urmă, Banca Japoniei oferă participanților de pe piață servicii de cercetare și consultanță. Oferă informații despre activitatea economică și condițiile financiare din țară. De asemenea, responsabil pentru dezvoltarea politicilor financiare care să susțină creșterea economică și stabilitatea financiară.

Banca Japoniei joacă un rol important în sistemul financiar al Japoniei și este responsabilă pentru toate activitățile comerciale și bancare din țară. Are multe responsabilități pentru asigurarea stabilității și securității piețelor financiare, precum și în gestionarea ratelor dobânzilor, a datoriei guvernamentale și a monedei japoneze.

În 2023, Banca Japoniei se confruntă cu o sarcină importantă - să treacă de la o politică monetară ultra-soft la înăsprirea acesteia. Rămâne singura bancă centrală majoră care menține rate negative și stimulente monetare, pe măsură ce ratele dobânzilor cresc agresiv în întreaga lume.

Distribuie acest articol::